Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Stan posiadania

Zasięg działania obejmuje 4 powiaty i 9 gmin, a mianowicie: - powiat kolbuszowski /gmina Niwiska/, powiat mielecki / gminy: Borowa, Czermin, Wadowice Górne, Przecław, Mielec, Miasto Mielec/, powiat dębicki  /gmina Dębica/, powiat ropczycko-sędziszowski/ gmina Ostrów/.
Nadleśnictwo Tuszyma graniczy: od północy z Nadleśnictwem Staszów i Mielec, wschodu Nadleśnictwem Kolbuszowa i Głogów, południa Nadleśnictwem Dębica i Strzyżów, zachodu z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska.
Nadleśnictwo Tuszyma zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 12 523,28 ha.
Około 92% gruntów Nadleśnictwa skupiona jest w 5 większych kompleksach pozostałe 8% jest rozproszone w ponad dwustu działkach.
Z powierzchni Nadleśnictwa poszczególne kategorie gruntów stanowią:\

1. Powierzchnia ogółem - 12462,62 ha

Lasy razem - 12311,30 ha

Użytki rolne - 115,83 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,82 ha

Tereny różne - 3,69 ha

Nieużytki - 0,91 ha

Grunty pod wodami - 3,13 ha

Pozostałe grunty nieleśne - 24,94 ha.