Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Terytorialny zasięg Nadleśnictwa Tuszyma zaliczony jest do Łowieckiego Rejonu Hodowlanego nr XII „Płaskowyż Kolbuszowski".

Zasięg Nadleśnictwa podzielony jest na 14 obwodów łowieckich, z których wszystkie są dzierżawione przez koła łowieckie, przy czym grunty Nadleśnictwa Tuszyma leżą w 11 obwodach Nr: 27pk, 36pk, 37pk, 58pk, 59pk, 60pk, 69pk, 70pk, 71pk, 84pk, 85pk.
Ponadto w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Tuszyma występują następujące obwody łowieckie: 57pk, 83pk, 111pk, nad którymi nadzór sprawują inne Nadleśnictwa.
Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o aktualny wieloletni plan zagospodarowania łowieckiego na lata 2007-2017 zatwierdzony przez Dyrektora RDLP w Krośnie.