Wydawca treści Wydawca treści

Konkurs fotograficzny 2014 - ROZDANIE NAGRÓD

W dniu 30 stycznia 2015 roku Nadleśnictwo Tuszyma rozstrzygnęło II Edycję konkursu fotograficznego „Leśne spotkania z przyrodą”.

Na konkurs wpłynęło 22 prace fotograficzne. Jury Komisji Konkursowej przyznało:

I miejsceza pracę (zdjęcie) wykonaną przez Pana Wojciecha Paśko pt. „W aureoli".

II miejsceza pracę (zdjęcie) wykonaną przez Panią Aleksandrę Wąż pt. „Wśród swoich".

III miejsceza pracę (zdjęcie) wykonaną przez Pana Wojciecha Paśko pt. „Sarny".

 

Ponadto Komisja wyróżniła:

- pracę (zdjęcie) wykonaną przez Panią Emilię Wach pt. „Słoneczna symfonia 2",

- pracę (zdjęcie) wykonaną przez Pana Wojciecha Paśko pt. „Zawilce",

- pracę (zdjęcie) wykonaną przez Panią Ewelinę Zuba pt. „Tycz Cieśla",

 

W dniu 25 lutego 2015 roku w budynku Nadleśnictwa Tuszyma została uroczyście rozstrzygnięta II edycja konkursu fotograficznego „Leśne spotkania z przyrodą". Ufundowane przez Nadleśnictwo nagrody, laureatom konkursu wręczył Nadleśniczy mgr inż. Marek Szczur. 


Edukacja - informacje ogólne

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie edukacji leśnej jest Artur Święch 17 22 77 014 e-mai: artur.swiech@krosno.lasy.gov.pl

Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona jest przez pracowników Nadleśnictwa w formie lekcji przyrodniczych, prelekcji, spotkań w szkołach, współorganizowania ze szkołami różnych konkursów, organizowania lub współorganizowania działań w ramach Ogólnopolskich Akcji typu „Święto Drzewa", „Sprzątanie Świata", „Święta Polskiej Niezapominajki", wywiadów dla radia i telewizji, a przede wszystkim w formie  wycieczek szkolnych oraz osób starszych. Programy wycieczek obejmują:

- stałą ekspozycję przyrodniczo-leśną w budynku Nadleśnictwa Tuszyma, ścieżki edukacyjne:
- ścieżka w Rezerwacie „Bagno Przecławskie" o dług. 830 m,
- ścieżka w Rezerwacie „Buczyna" i przy rezerwacie o dług. 3570 m,
- użytki ekologiczne,
- szlak turystyczny biegnący z miejscowości Przecław przez Podole i Korzeniów prowadzi do Grobu Dragona z czasów wojen szwedzkich.


Edukacja - LEOŚ

Leśnictwo, Ekologia, Ochrona, Środowisko

 
Styczeń, luty, marzec – spotkania leśników z młodzieżą w szkołach współpracujących z Nadleśnictwem.
Marzec, kwiecień, maj - spotkania leśników z młodzieżą na ścieżkach edukacyjnych oraz na powierzchniach dydaktycznych.
Maj – Rajd Rowerowy współorganizowany z Klubem Sportowym Chemik Pustków przebiegający przez tereny leśne Nadleśnictwa.
Maj – współorganizowanie ze Szkołami w Przecławiu, Łączkach Brzeskich, Wylowie, Rydzowie „Święta Polskiej Niezapominajki".
Maj – listopad – udział w drugiej części realizacji programu „Śladami Leśników w odkryciu tajemnicy broni V-2".
Czerwiec, wrzesień – multimedialne lekcje przyrodniczo – ekologiczne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa oraz nauczycieli w Sali konferencyjnej.
Lipiec, sierpień  - spotkania z grupami zorganizowanymi przebywającymi gościnnie na terenie Nadleśnictwa.
Wrzesień – współudział w Akcji „Sprzątania Świata" na terenach leśnych Nadleśnictwa.
Październik - współudział w Akcjach „Pomóżmy Kasztanowcom", „ Święto Drzewa".
Listopad - spotkania leśników z młodzieżą w szkołach współpracujących z Nadleśnictwem.
Grudzień – dokarmianie ptaków, „ubranie w warzywa" choinki w lesie z dziećmi Szkoły Podstawowej w Przecławiu.