Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Tuszyma
Nadleśnictwo Tuszyma
17 58 13 111
17 22 77 020

39-321 Tuszyma 147

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /PGL_LP_0424/SkrytkaESP

 

KONTO: PKO BP o/Mielec 10 1020 4913 0000 9402 0010 3580

NIP: 817-00-06-282

REGON: 690026982

Nadleśniczy
Andrzej Kochmański
17 58 13 111 Sieć LP: 3424121 Tel. kom. 660 413 872
Zastępca Nadleśniczego
Bogdan Tomaszewski
17 58 13 111 Sieć LP: 3424311 Tel. kom. 669 991 835
Główny Księgowy
Wiesława Król
17 22 77 004 Sieć LP: 3424611 Tel. kom. 787 476 940
Sekretarz
Paweł Jemioło
17 22 77 002 Sieć LP: 3424671 Tel. kom. 884 991 869
Inżynier Nadzoru
Mariusz Brożyna
17 22 77 003 Sieć LP: 3424219 Tel. kom. 669 991 839

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Hubert Jemioło
Specjalista SL ds. ochrony lasu, p-poż i łowiectwa, II administrator SILP 
Tel.: 17 22 77 006 Sieć LP: 3424313 Tel. kom. 787 484 170
Rafał Mazur
Specjalista SL ds. stanu posiadania i Leśnej Mapy Numerycznej, I administrator SILP
Tel.: 17 22 77 005 Sieć LP: 3424316 Tel. kom. 884 991 866
Łukasz Kłeczek
Specjalista SL ds. hodowli lasu, nasiennictwa i szkółkarstwa, BHP, administrator BIP
Tel.: 17 22 77 008 Sieć LP: 3424312 Tel. kom. 669 991 840
Artur Święch
Starszy specjalista SL ds. lasów niepaństwowych i edukacji leśnej
Tel.: 17 22 77 014 Sieć LP: 3424314 Tel. kom. 669 991 836
Paweł Osak
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 17 22 77 007 Sieć LP: 3424315 Tel. kom. 669 991 852

DZIAŁ FINANSOWO_KSIEGOWY

Zbigniew Opiela
Starszy Księgowy
Tel.: 17 22 77 012 Sieć LP: 3424612 3424614
Monika Tomasik-Mazur
Specjalista ds. gospodarki towarowej
Tel.: 17 22 77 010 Sieć LP: 3424613 Tel. kom. 669 991 837
Klaudia Król
Księgowy
Tel.: 17 22 77 019 Sieć LP: 3424675
Agnieszka Łyszczarz
Kasjer
Tel.: 17 22 77 011 Sieć LP: 3424612

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Jan Ochab
Starszy Referent
Tel.: 17 22 77 013 Sieć LP: 3424672
Ariadna Straub
Starszy referent ds. administracji
Tel.: 17 22 77 020 Sieć LP: 3424100 Tel. kom. 884 991 870
Dariusz Potoczny
Specjalista ds. administracji
Tel.: 17 22 77 018 Sieć LP: 3424674 Tel. kom. 669 991 841

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Janusz Zaremba
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 17 22 77 015 Sieć LP: 3424221 Tel. kom. 669 991 848
Krzysztof Klaus
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 17 22 77 016 Sieć LP: 3424222 Tel. kom. 669 991 846
Stanisław Skrzypek
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 17 22 77 016 Sieć LP: 3424222 Tel. kom. 669 991 838

STANOWISKA SAMODZIELNE

Ewa Maziarska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 17 22 77 009 Sieć LP: 3424131 Tel. kom. 669 991 851

DANE OSOBOWE

Piotr Kropidłowski
Inspektor Ochrony Danych