Gekennzeichneter Inhalt

Łowiectwo

Corocznie przeprowadzana inwentaryzacja zwierzyny pokazuje systematyczny wzrost populacji najważniejszych gatunków stanowiących fundament fauny leśnej Nadleśnictwa Tuszyma.

Zwierzęta łowne są bogato reprezentowane, pomimo szeregu niekorzystnych zjawisk – dużego zaludnienia, silnego oddziaływania przemysłu, jak również dużej ilości uczęszczanych dróg.
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.
Wśród zbiorników wodnych prawdziwy raj ma ptactwo wodne.

W dniach 16-17.03.2016 w Nadleśnictwie Tuszyma odbyła się inwentaryzacja zwierzyny. Otrzymane dane sporządzone metodą „liczenia tyralierą", posłużą do sporządzenia Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego dla XII Łowieckiego Rejonu Hodowlanego „Płaskowyż Kolbuszowski" na lata 2017-2026.