Asset Publisher Asset Publisher

Święto Drzewa z Krystynami

W piątek, 13 października w Nadleśnictwie Tuszyma odbyły się obchody Święta Drzewa. W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości min. przedstawiciele gminy Niwiska, Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich.

Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie Nadleśnictwa Tuszyma. Nadleśniczy Andrzej Kochmański przybliżył obecnym historię Nadleśnictwa oraz przedstawił walory przyrodnicze regionu. Edward Marszałek autor książki „Ballady o drzewach”, opowiedział o  znaczeniu drzew, zarówno w kulturze, jak i sztuce.

Punktem kulminacyjnym spotkania było nadanie imienia "Krystyn"" 400 – letniemu dębowi w miejscowości Biały Bór (leśnictwo Sokole). Tradycja głosi, że dębom nadaje się imiona męskie, stąd "Krystyn". Jest ono kompromisem pomiędzy tradycją, a oczekiwaniami Krystyn, bowiem może być też „odczytywany” jako dąb wszystkich Krystyn.

Krystyna to imię pochodzenia łacińskiego, kobiety, które je noszą to osoby pracowite, wrażliwe i silne. Nic więc dziwnego, że 400 – letni dąb otrzymał właśnie to imię.

Matką chrzestną została doktor nauk przyrodniczych Krystyna Słodczyk, która jest jednocześnie liderką Klubu Krystyn Opolskich. W swoim przemówieniu podkreśliła, że to dla Stowarzyszenia ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Wszystkie panie zaś zgodnie przyznały, że będą o Krystyna dbały i regularnie odwiedzały. Wyrazy podziękowania za trud włożony w organizację tej uroczystości złożyła również prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prezes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich.

Odbyła się również część artystyczna. Wydarzenie uświetnił wytęp artystyczny zespołu „Przecławski Krąg”. Ludowe przyśpiewki odnoszące się do drzew dopełniły całości.

Na zakończenie zorganizowano wspólne sadzenie drzew tworzących aleję Krystyn. Działaczki Stowarzyszenia Krystyn posadziły je pod czujnym okiem leśników.

Cała uroczystość miała na celu podkreślenie aktywności lokalnych stowarzyszeń ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których działają kobiety.

Przed zakończeniem ceremonii, postępując zgodnie z legendarnym podaniem, objęto z ufnością to czterowiekowe drzewo przekazując mu swoje życzenia. Uczestnicy udali się do leśnictwa Przecław, gdzie pod dachem czekało ich biesiadowanie. Przy dźwiękach akordeonu Kazimiery Pelczar wyśpiewano bogaty repertuar, spożyto wiktuały z suto zastawionych stołów, a wspólne rozmowy integrowały biesiadników. Był tez tort z wizerunkiem dębu Krystyn wykonanym na białej czekoladzie przez Kazimierza Raka, nadwornego cukiernika SKP.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kaleta