Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia taktyczne pod kryptonimem „Mielec 2018”

Doskonalenie technik ratowania ludzi i mienia

W dniu 27 czerwca 2018 r. na obszarze Leśnictwa Sokole w Nadleśnictwie Tuszyma odbyły się ćwiczenia  taktyczne pod kryptonimem „Mielec 2018”, których celem było doskonalenie technik ratowania ludzi i mienia w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej takiej jak wielkoobszarowy pożar lasu i huragan. Scenariusz działań i mozaika terenów leśnych pozwoliła sprawdzić umiejętności uczestników manewrów, sprawność sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych jednostek a także odpowiednią koordynację działań pomiędzy wszystkimi jednostkami  straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, centrum zarządzania kryzysowego oraz leśników.

 

Tekst i zdjęcia: Hubert Jemioło