Lista aktualności Lista aktualności

,,Środowisko to nie śmietnisko”

„Drugie życie śmieci”

17 maja 2018 r Nadleśnictwo Tuszyma wspólnie ze Szkolnym Kołem Ligi Ochrony Przyrody przy SOSW w Ropczycach organizowało kolejną edycję KONKURSU WIEDZY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ pod hasłem ,,ŚRODOWISKO TO NIE ŚMIETNISKO”. Celem tego przedsięwzięcia m. in. było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, kształtowanie świadomości ekologicznej.

W tym roku uczestnikami konkursowych zmagań byli uczniowie:  Zespołu Szkół im. UNICEF z Rzeszowa, Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych z Mielca, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Ropczyc. Piętnaścioro uczestników z klas I-III, IV-VI, VII szkoły podstawowej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności  intelektualnej, z klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z lekką  niepełnosprawnością intelektualną, Szkoły Przysposabiającej do Pracy rozpoczęło dwuetapowe zmagania. Uczniowie najpierw indywidualnie rozwiązywali test pisemny obejmujący wiedzę z zakresu przyrody, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska dostosowany do ich indywidualnych możliwości. W dalszej części praktycznej przebiegającej pod hasłem  ,,Drugie Życie Śmieci” drużyny stanowiące reprezentację danej placówki wykonywały z surowców wtórnych przedmioty użytkowe lub dekoracyjne według własnego pomysłu. Rywalizacja była ogromna. Oceniająca prace uczniów komisja była zaskoczona poziomem wiedzy uczestników, a także pomysłowością wykonywanych w drugiej części konkursu prac.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom i już dziś mówimy do zobaczenia za rok.

                                                                                                         

                                                                                                          Organizatorzy:

                                                                                                          Nauczyciele SK LOP